Blogger Widgets

Część VIII: "Pożegnania, przypomnienia"

VIII.1. List kondolencyjny Tomasza Biernackiego p.o. rektora Politechniki Gdańskiej do Leokadii Kwiatkowskiej (1974)
VIII.2. List kondolencyjny Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, do rodziny Eugeniusza Kwiatkowskiego (1974)
VIII.3. Ks. H. Jastak - Przemówienie w czasie nabożeństwa żałobnego za duszę śp. prof. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego (1974)
VIII.4. List 50 legionistów, peowiaków i akowców do Karola Wojtyły z podziękowaniem za celebrą pogrzebową śp. Eugeniusza Kwiatkowskiego (1974)
VIII.5. Bałtyk - drzwi do Europy. Oświadczenie Klubu Senackiego „Solidarność” (1995)
VIII.6. F. Cegielska - Gdynia – fascynujące wyzwanie (fragment; 1996)
VIII.7. Ks. H. Jastak - Kazanie wygłoszone z okazji 25-lecia śmierci śp. prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ministra i wicepremiera Rządu II RP (1999)
VIII.8. Rezolucja Rady Miasta Gdyni (2001)
VIII.9. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie ustanowienia roku 2002 rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego (2002)
VIII.10. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie uczczenia pamięci Eugeniusza F. Kwiatkowskiego (2009)
VIII.11. J. Maciejewicz-Ryś - Potrafił Polakom wmówić, że jesteśmy państwem morskim (2009)