Blogger Widgets

Część VII: "Milczenie"

VII.1. Pismo 32 absolwentów byłej Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie do Komisji Rehabilitacyjnej przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie (1956)
VII.2. List otwarty pracowników Morskiej Centrali Zaopatrzenia, Zarządu Portu, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i jej absolwentów, Polskich Linii Oceanicznych, Morskiej Agencji w Gdyni do ministrów Szkolnictwa Wyższego i Żeglugi Obywatela Prof. Stefana Żółkiewskiego i Obywatela Prof. Stanisława Durskiego (1956)
VII.3. E. Kwiatkowski - List do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział Morski (1957)
VII.4. E. Kwiatkowski - List do redaktora „Techniki i Gospodarki Morskiej" w sprawie polityki morskiej (1957)
VII.5. E. Kwiatkowski - Pismo do Komitetu Organizacyjnego Instytutu Bałtyckiego w związku z restytucją Instytutu (1958)
VII.6. E. Kwiatkowski - W służbie morza i polityki morskiej (1959)
VII.7. E. Kwiatkowski - Akcja odbudowy i zagospodarowania Wybrzeża polskie¬go w latach 1945-1947 (1968)
VII.8. E. Kwiatkowski - U narodzin Polski morskiej (1968)
VII.9. E. Kwiatkowski - List do red. T. Oborskiego na temat znaczenia Gdyni (1970)
VII.10. E. Kwiatkowski - List z gratulacjami z okazji pięćdziesięciolecia powstania Szkoły Morskiej (1971)
VII.11. E. Kwiatkowski - List do Ob. mgr. inż. Jerzego Szopy, ministra żeglugi PRL (1972)
VII.12. E. Kwiatkowski - To, co jest najważniejsze (oświadczenie dla prasy w związku z pięćdziesiątą rocznicą ustawy sejmowej o budowie portu w Gdyni, 1972)
VII.13. E. Kwiatkowski - List do dyrektora Zarządu Portu Gdyńskiego z okazji pięćdziesięciolecia ustawy o budowie portu w Gdyni (1972)
VII.14. E. Kwiatkowski - List do Mariana Marka Drozdowskiego (1972)
VII.15. A. Latra - Gratulacje prezydenta Gdyni dla Eugeniusza Kwiatkowskiego z okazji osiemdziesiątej piątej rocznicy urodzin (1973)
VII.16. P. Dwojacki - Pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego: Eugeniusz Kwiatkowski