Blogger Widgets

Część VI: "Delegat rzadu"

VI.1. Gdańsk, miasto znowu nasze (1945)
VI.2. E. Kwiatkowski - O przyszłość Polski nad morzem (fragment referatu wygłoszonego na posiedzeniu Komisji Morskiej KRN w Gdańsku, 1945)
VI.3. P. Zaremba - List do Eugeniusza Kwiatkowskiego (1946)
VI.4. E. Kwiatkowski - Wczoraj, dziś i jutro Polski na morzu (fragmenty referatu wygłoszonego na I Zjeździe Związku Gospodarczego Miast Morskich; 1946)
VI.5. E. Kwiatkowski - Gdynia - pomnik życia (szkic przeznaczony dla prasy, 1946)
VI.6. E. Kwiatkowski - Teksty projektów rezolucji na Zjazd Wybrzeża (1947)
VI.7. E. Kwiatkowski - Początki odbudowy gospodarki morskiej (1947)
VI.8. T. Kazimirski - O morskie horyzonty myślowe (1947)
VI.9. M.M. Drozdowski - Eugeniusz Kwiatkowski o Szczecinie i Pomorzu Zachodnim (wykład w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie, 2005)