Blogger Widgets

Część V: "Wicepremier i Minister Skarbu"

V.1. G. Orlicz-Dreszer - 10 lutego 1936 r. (1936)
V.2. B. Polkowski - X-lecie miasta Gdyni (1936)
V.3. E. Kwiatkowski - Gdynia symbolem buntu (1936)
V.4. Poświęcenie i podniesienie bandery na statku „Batory” (1936)
V.5. M. Wańkowicz - M/S „Batory” (1936)
V.6. T. Bierowski - Organizacja i cele polskiej marynarki handlowej (1936)
V.7. I. Mościcki - Przemówienie radiowe Prezydenta RP w dniu „Święta Morza” (1936)
V.8. Uroczystości Święta Morza (relacja, 1936)
V.9. Pogrzeb zwłok śp. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera (1936)
V.10. Uroczyste pożegnanie statku szkolnego „Dar Pomorza” (1936)
V.11. E. Kwiatkowski - …Morze pracy i morze zadań (przemówienie na VII Walnym Zjeździe Delegatów Ligi Morskiej i Kolonialnej, 1937)
V.12. A. Potyrała - Przemysł a potrzeby morskie (1937)
V.13. J. Borowik - Antynomie w gospodarce morskiej (1937)
V.14. A. Konopka - Magistrala wodna Śląsk – Bałtyk (1937)
V.15. B. Polkowski - Sylwetka przyszłej Gdyni (1937)
V.16. A. Roman - Praca Polski na morzu (1938)
V.17. T. Dzieszko - Port rybacki w Wielkiej Wsi (1938)
V.18. M. Wańkowicz - Powstanie rybackiej Gdyni (1938)
V.19. E. Kwiatkowski - O śmiały program morski (oświadczenie z okazji Dnia Morza, 1938)
V.20. „Święto Morza” w Gdyni (relacja, 1938)
V.21. K. Sosnkowski - Przemówienie w trakcie uroczystości powitania O.R.P. „Orzeł” (relacja, 1939)
V.22. VIII Zjazd Delegatów Ligi Morskiej i Kolonialnej (1939)
V.23. E. Kwiatkowski - Przemówienie na zebraniu Pomorskiej Rady Gospodarczej (1939)
V.24. C. Gumkowski - Łódź dla polskiej idei morskiej. Zbiórka na ścigacz im. wicepremiera Kwiatkowskiego (1939)
V.25. I. Mościcki - Powróciliśmy na Bałtyk jako państwo, bo ostaliśmy się na nim nieprzerwanie jako naród (1939)
V.26. J. Lewandowski - O przebiegu „Dnia Morza” w Gdyni, z udziałem E. Kwiatkowskiego i w Warszawie (1939)
V.27. T. Ocioszyński - Polityka morska (1939)