Blogger Widgets

Część III: "Minister Przemysłu i Handlu"

III.1. Program morski Eugeniusza Kwiatkowskiego – wystąpienie w trakcie konferencji prasowej (1926)
III.2. Podniesienie bandery polskiej na okrętach, zakupionych przez rząd polski (1927)
III.3. E. Kwiatkowski - Przemówienie na Plenum Sejmu (fragment, 1927)
III.4. W siódmą rocznicę zaślubin (1927)
III.5. W. Sieroszewski - Willa nad morzem (1928)
III.6. E. Kwiatkowski - Postęp gospodarczy Polski (fragment szkicu, 1928)
III.7. Z pobytu Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa w Gdyni (1928)
III.8. Wniosek nagły w sprawie zawarcia umowy z Konsorcjum Francusko-Polskim dla budowy portu w Gdyni (1928)
III.9. A. Kwiatkowska-Puget - Wspomnienie (spotkanie ze studentami Politechniki Warszawskiej - fragment wypowiedzi, 2002)
III.10. Z pobytu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni (1928)
III.11. E. Kwiatkowski - Handel morski w 1928 roku (fragment wykładu w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego we Lwowie; 1928)
III.12. E. Kwiatkowski - Polska na morzu (odczyt w auli Uniwersytetu Poznańskiego na akademii pomorskiej; 1928)
III.13. Wizyta Prezesa Rady Ministrów K.Bartla w Wolnym Mieście Gdańsku (1929)
III.14. E. Kwiatkowski - Powrót Polski nad Bałtyk (1930)
III.15. E. Kwiatkowski - Referat z okazji dziesięciolecia odzyskania dostępu do Bałtyku (na warszawskiej akademii rządowej, 1930)
III.16. Odezwa Komitetu Obchodu 10-lecia odzyskania dostępu do morza (1930)
III.17. E. Kwiatkowski - Przemówienie i wpis E. Kwiatkowskiego do księgi pamiątkowej
podczas podniesienia bandery na „Darze Pomorza" (1930)
III.18. Apel E.Kwiatkowskiego i innych członków Komitetu Honorowego Miesiąca Propagandy Pomorza (1930)
III.19. Pismo członków Magistratu i Rady Miejskiej w Gdyni do E.Kwiatkowskiego w związku z jego ustąpieniem ze stanowiska ministra przemysłu i handlu (1930)