Blogger Widgets

Część I: "Marzenia i aspiracje"

I.1. M.M. Drozdowski - Powrót Polski nad Bałtyk w lutym 1920 r.
I.2. Uroczystość zaślubin Polski z morzem (1920)
I.3. J. Haller - Fragment wspomnień (1920)
I.4. Ks. J.Wrycza - Kazanie wygłoszone podczas uroczystości objęcia morza przez Polskę 10 lutego 1920 r., przez dziekana Frontu Pomorskiego (1920)
I.5. W. Trąmpczyński - Przemówienie marszałka dla uczczenia objęcia wybrzeża Bałtyku przez Polskę (1920)
I.6. A. de Rosset-Fleury - Prezentacja wniosku w sprawie utworzenia sejmowej komisji do spraw morskich (wystąpienie w Sejmie Ustawodawczym; 1920)
I.7. Wniosek rządu w sprawie budowy portu morskiego na lewym brzegu Wisły (1920)
I.8. Wniosek poselski w sprawie utworzenia stacji doświadczalno-naukowej oceanologiczno-rybackiej nad Morzem Bałtyckim (1920)
I.9. Ustawa z dnia 28 maja 1920 r. o polskich statkach handlowych morskich (1920)
I.10. S. Żeromski - O potrzebie walki o granice zachodnie i północne (1920)
I.11. I. Paderewski - Telegram do E. Sapiehy o przeforsowaniu przez Anglików na Konferencji Ambasadorów możliwości ukonstytuowania Wolnego Miasta Gdańska przed podpisaniem konwencji polsko-gdańskiej (1920)
I.12. Decyzja Konferencji Ambasadorów w sprawie Wolnego Miasta Gdańska (1920)
I.13. Konwencja między Polską a Wolnym Miastem Gdańskiem (1920)
I.14. Ustawa z dnia 23 września 1922 r. o budowie portu w Gdyni (1922)
I.15. Spis polskich statków morskich (prócz rybackich) na dzień 11 listopada 1923 r.
I.16. M. Dąbrowska - Nadmorskie krajobrazy. Wspomnienia z r. 1923
I.17. S. Żeromski - Port w Gdyni (1925)
I.18. A. Świętochowski - Paradoks (1925)
I.19. Rezolucja wiecu zorganizowanego przez Ligę Morską i Rzeczną (1926)
I.20. Z. Kirkor-Kiedroniowa - Wspomnienia o polityce morskiej ministra Józefa Kiedronia