Blogger Widgets

Notatka o książce

Wicepremier trzymający twardą ręką kurs złotówki. Minister nadzorujący bank centralny. Polityk znajdujący "cudem" źródła finansowania dla wielkich programów inwestycyjnych. Patron budowy przemysłu, autor koncepcji Centralnego Okręgu Przemysłowego. Patron rozwoju infrastruktury - elektrowni, gazociągów, kolei, portów. Dyrektor przedsiębiorstw chemicznych i gazowniczych. Pracował i mieszkał w Chorzowie, Tarnowie, Łodzi, Lwowie, Lublinie, Warszawie, Trójmieście...
"Archiwum Morskie Eugeniusza Kwiatkowskiego" to książka pokazująca tylko jeden z wątków działalności ministra dziesięciu polskich rządów (1926-30, 1935-39). "Potrafił Polakom wmówić, że jesteśmy państwem morskim" - to stwierdzenie dobrze obrazuje rolę Kwiatkowskiego jako lidera wielkiego projektu gospodarczego: stworzenia więzi gospodarczych II RP ze Skandynawią, a następnie z całym światem - dzięki wykorzystaniu dobra, jakim był dostęp do Morza Bałtyckiego.
Koncepcja gospodarcza Eugeniusza Kwiatkowskiego zakładała odwrócenie o 90 stopni kursu gospodarczego Polski. Rozwój w układzie północ-południe był przezeń lansowany w czasach II RP oraz krótko po Drugiej Wojnie Światowej, gdy pełnił funkcję pełnomocnika rządu ds. odbudowy wybrzeża. Węzeł lotniczy w Gdańsku, przekop Mierzei Wiślanej, spławne Wisła i Odra, połączenie kanałem z Dunajem - należą do projektów, które dotąd nie zostały zrealizowane.